Nieuwsbrief en schoolkalender

2019-2020

Beste bezoekers,

De openbare informatie uit onze nieuwsbrief is hier te lezen.

De complete nieuwsbrief is om AVG redenen alleen voor onze ouders en verzorgers te lezen via het ouderportaal.

Belangrijke data

8 juni: studiedag

16 juni: Schoolfotograaf (in plaats van 26 mei)

17 juni:  oudergesprekken

 

8 juni studiedag

Op maandag 8 juni as. staat er een studiedag gepland. De leerlingen van onze school zijn deze dag vrij. 

De studiedag zal worden gebruikt om de afgelopen periode te evalueren en de oudergesprekken van woensdag 17 juni voor te bereiden.

 


Oudergesprekken groep 1 t/m 7.

Op woensdag 17 juni as. vinden er oudergesprekken plaats.  U ontvangt een uitnodiging voor een telefonisch oudergesprek.  U ontvangt vooraf informatie over wat er tijdens het oudergesprek wordt besproken.

 

Schoolfotograaf

Afgelopen dinsdag 26 mei stond de schoolfotograaf gepland. Door de huidige situatie is dit verplaatst naar 16 juni.


Traktaties

Wij vieren in deze tijd graag de verjaardag van uw zoon of dochter. Hier zitten, op dit moment een paar restricties aan:

  • Wij willen u vragen om iets te trakteren in een gesloten verpakking.

  • Leerlingen mogen, helaas, niet rondgaan langs andere juffen of meesters. De leerkrachten zullen daarom een kaart ondertekenen, die door de juf overhandigd zal worden.

 


Schooltijden

Onze leerlingen gaan, op dit moment, tot 13.30 uur naar school of worden opgevangen tot 15.00 uur indien dit nodig is.

De huidige tijdsregeling en daaraan gekoppelde werkwijze bevallen goed en blijken erg effectief. 

Aankomende week zal, in het MT van de school, worden besproken of een uitbreiding van lestijden doorgevoerd kan worden. Wij houden u natuurlijk op de hoogte van een besluit.

 

CITO toetsen

In lijn met de richtlijnen van ons bestuur en PO-raad nemen wij dit jaar geen CITO- toetsen afnemen. De reden is om onze lestijd, de aankomende weken, zo effectief mogelijk in te zetten. 

 

De CITO-toetsen zullen aan het begin van het nieuwe schooljaar 2020-2021 afgenomen worden. De resultaten van deze toetsen zullen tijdens het eerste oudergesprek in schooljaar 2020-2021 met u worden besproken.