Ons Team

Groepsbezetting  schooljaar 2019-2020  

Groep

ma

di

wo

do

vr

1

Monique

Monique

Monique/Ethel

Ethel

Ethel 

2

Pauline 

Pauline 

Pauline  

Pauline 

Pauline  

3

Liselore

Liselore

Majella/Liselore

Majella

Majella

4

Betty

Lin

Lin

Lin

Lin

5

Esther

Esther

Esther/ Eva

Eva

Eva

5/6

Simone

Simone

Bea

Bea

Bea

6/7

Amon

Amon

Amon

Jeffrey

Jeffrey

7/8

Marcel

Marcel

Marcel

Marcel

Marcel

7/8

Koen

Koen

Koen

Koen

Koen

8

Fatima

Rik

Rik

Rik

Rik

Tevens zijn op SBO De Piramide werkzaam:
 

  • Plusleerkracht: ter vervanging van collega's                  
  • intern begeleiders: ondersteuning van de diverse leerteams

  • vakspecialisten (rekenspecialist, taalspecialist, gedragsspecialist en ICT )

  • vakleerkrachten gymnastiek

  • onderwijsassistenten: ter ondersteuning van leerlingen met specifieke leer- en onderwijsbehoeften

  • onderwijsondersteunend personeel; conciërge en administratief medewerkster

  • orthopedagoog /schoolpsycholoog

  • schoolopleider

  • directeur