Wat doen wij in de onderbouw?

Groep 1 en 2

In groep 1 en 2 werken de leerkrachten van SBO De Piramide veelal aan de ontluikende geletterd- en gecijferdheid van onze leerlingen. Door deze ontwikkeling op gang te brengen, dan wel te versnellen creëren zij voorwaarden om het in groep 3 succesvol aan het lees en rekenonderwijs te beginnen.
Hierin sluiten de leerkrachten aan de de onderwijs- of ondersteuningsbehoefte van leerlingen.

Spelen met andere kinderen, fantasiespel en voorlezen dragen bij aan hun ontwikkeling.
In het fantasiespel met andere kinderen komen ze tot creatief en rijk taalgebruik. Door veel voor te lezen wordt de de leesbeleving vergroot en zullen kinderen met enthousiasme aan het leesproces beginnen.

Dit betekent dat wij veelal kijken naar de omgeving waarin het jonge kind verkeert. Een goed opgeleide leerkracht, die kennis heeft van de eigenheid van de vroegkinderlijke ontwikkeling als geheel van fysieke, emotionele en cognitieve groei, waar de taal-, reken en sociaal-emotionele ontwikkeling als rode draad doorheen lopen, is daarin essentieel.  Daarom streven wij naar:

1. Een breed en goed opgeleide leerkracht,
2. Uitdagend materiaal in een veilige binnen- en buitenomgeving,
3. Een rijk aanbod aan gesproken taal en veel uitdaging tot vrij spel.