Belangrijke documenten

Onze schoolgids
De schoolgids is bedoeld voor alle ouders en verzorgers, die onze school bezoeken en voor allen die belangstelling hebben voor SBO de Piramide.

In deze schoolgids geven wij u een indruk van de school door in te gaan op de uitgangspunten van ons onderwijs, de wijze waarop wij dit organiseren en wat u als ouder kunt verwachten.
Als u de school graag wilt bezoeken, kunt u een afspraak maken met de directie. Wij zullen u een persoonlijke rondleiding door de school geven.
Als u vragen of opmerkingen over onze schoolgids heeft, dan horen wij dit graag van u.
Veel leesplezier, namens het team van SBO de Piramide Alex Saalmink

Ons schoolplan

Via onderstaande link opent het schoolplan van school voor speciaal  basisonderwijs De Piramide. In het eerste hoofdstuk van dit schoolplan blikken we terug op het vorige schoolplan en staan we stil bij wat er de afgelopen jaren is gerealiseerd. Daarnaast beschrijven we hoe dit huidige schoolplan tot stand is gekomen. 
Het schoolondersteuningsprofiel van onze school.
Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting. In dit profiel beschrijft de school  het niveau van de basisondersteuning,  welke extra ondersteuning de school kan bieden.
Hoe deze ondersteuning is georganiseerd en  wat de ambities zijn.
Wat deze zaken voor onze school inhouden kunt u lezen door op de foto van ons SOP te klikken.

screen
 

Privacyverklaring Flores Onderwijs 

SBO De Piramide  is onderdeel van Stichting Flores Onderwijs.
Wij hebben ons privacybeleid en onze privacyverklaring op stichtingsniveau opgesteld.

Welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen, hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd en welke rechten u heeft ten aanzien van de gegevens van uw kind(eren) kunt teruglezen op de website van de stichting: Floresonderwijs.
https://www.floresonderwijs.nl