Openbaar Onderwijs: Floresonderwijs

In het openbaar onderwijs is iedereen welkom. Ieder kind, ongeacht afkomst, ras of religie doet ertoe. Ons uitgangspunt is om die verscheidenheid te benutten om elk kind tot een verantwoordelijke volwassene te laten uitgroeien, die zijn eigen weg vindt in een complexe samenleving. Dat betekent voor ons onderwijs dat we kinderen centraal stellen.

Alle kinderen willen leren, willen uitblinken. Aan ons, als mensen van openbare scholen, de taak om elk kind uit te dagen om naar beste kunnen te presteren.

We weten dat kinderen pas tot leren komen als aan de volgende basisvoorwaarden is voldaan: het kind moet zich geborgen weten, zich zeker voelen en structuur aangereikt krijgen.  

 

Er zijn drie pijlers bij de inrichting van het openbaar onderwijs:
  • De basisbehoeften van een kind.  

Het gaat om relatie (je verbonden weten), autonomie (het zelf doen) en om competentie (het te kunnen).

  • Kinderen verschillen in aard en aanleg.

Daar komen we aan tegemoet.

  • (Mede)verantwoordelijkheid.

Het is goed voor een kind als het zelf mee mag denken, verantwoordelijkheid mag nemen voor de eigen ontwikkeling. We organiseren het maken van keuzes en stimuleren het nadenken over het eigen handelen.