Team

Groepsbezetting 2021-2022 

Groep

ma

di

wo

do

vr

1/2

Monique

Monique

Monique\Ethel

Ethel

Ethel

3

Jeffrey

Jeffrey

Jeffrey

Jeffrey

Jeffrey

4

Lin

Lin

Lin

Lin

Lin

5A

Pauline

Pauline

Janine

Pauline

Pauline

5B

Esther

Esther

Esther/ Bea

Bea

Bea

6A

Eva

Eva

Eva

Eva

Janine

6B

Fatma

Fatma

Fatma

Fatma

Fatma

78P

Koen

Koen

Koen

Koen

Koen

78V

Marcel

Marcel

Marcel

Marcel

Marcel

78V

Liselore

Rik

Rik

Rik

Rik


Verder werken er bij ons op school;

● plusleerkracht 

● intern begeleider 

● vakspecialisten (rekenspecialist, taalspecialist, gedragsspecialist en ICT ) 

● vakleerkracht gymnastiek 

● onderwijsassistenten 

● onderwijsondersteunend personeel; conciërge en administratief medewerkster 

● orthopedagoog / schoolpsycholoog 

● schoolopleider 

● directeur 


Extra voorzieningen

Op onze school willen we alle mogelijkheden van de leerlingen benutten. Dit betekent dat we leerlingen op verschillende manieren ondersteunen. (Dit kan individueel of in een groepje zijn). 

Ondersteuning, die op onze school gegeven wordt is: 

 

● MRT (motorische remedial teaching) 

● Logopedie individueel en groepslessen (vanuit een maatschap) 

● Fysiotherapie (vanuit een maatschap)  

● Individuele ondersteuning (door orthopedagoog, interne begeleider, stagiaires, directie, etc.) 

● JBO (jeugdhulp binnen onderwijs): ondersteuning door een externe partner zoals Driestroom of SIZA. 

  • De wijkcoach (Vanuit wijkteam Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg is Danielle Boers de vaste contactpersoon vanuit het sociaal wijkteam voor de school van uw kinderen. Iedere maandagochtend is zij op school aanwezig.