Wat doen wij in de middenbouw?

Groep 3 t/m 6

In groep 3 t/m 6 besteden wij veel aandacht aan de basisvaardigheden: rekenen, lezen, spelling  en taalvaardigheid.
Door ons onderwijs op een dusdanige wijze te arrangeren ontstaat er tijd waarin leerlingen op een gepersonaliseerde wijze kunnen oefenen.
Tevens vertragen wij in ons leerstof aanbod, waardoor wij leerstof in kleinere stapjes aanbieden.

Naast de basisvaardigheden staat het Leren leren en sociale gedrag van onze leerlingen centraal. Door opbrengstgericht te werken aan vaardigheden als zelfstandig (door)werken, reflecteren of taakaanpak reiken wij onze leerlingen gereedschap aan om tot goede leerprestaties te komen. 

Met onze methode leefstijl, dragen wij bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. 

Voor rekenen maken wij gebruik van de methode Wereld in getallen, voor taalonderwijs gebruiken wij de methode Taalverhaal.Nu en voor het lezen de methode Leesparade. Al deze methodes zijn SBO de Piramide proof gemaakt.