schoolgids

schoolgids 2021-2022


De schoolgids is bedoeld voor alle ouders en verzorgers, die onze school bezoeken en voor allen die belangstelling hebben voor SBO de Piramide.

In deze schoolgids geven wij u een indruk van de school door in te gaan op de uitgangspunten van ons onderwijs, de wijze waarop wij dit organiseren en wat u als ouder kunt verwachten.
Als u de school graag wilt bezoeken, kunt u een afspraak maken met de directie. Wij zullen u een persoonlijke rondleiding door de school geven.
Als u vragen of opmerkingen over onze schoolgids heeft, dan horen wij dit graag van u.
Veel leesplezier, namens het team van de Piramide Alex Saalmink

Privacyverklaring Flores Onderwijs 

 

SBO De Piramide  is onderdeel van Stichting Flores Onderwijs.

 

Wij hebben ons privacybeleid en onze privacyverklaring op stichtingsniveau opgesteld.

Welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen, hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd en welke rechten u heeft ten aanzien van de gegevens van uw kind(eren) kunt teruglezen op de website van de stichting floresonderwijs.nl