schoolgids

schoolgids 2021-2022


De schoolgids is bedoeld voor alle ouders en verzorgers, die onze school bezoeken en voor allen die belangstelling hebben voor SBO de Piramide.

In deze schoolgids geven wij u een indruk van de school door in te gaan op de uitgangspunten van ons onderwijs, de wijze waarop wij dit organiseren en wat u als ouder kunt verwachten.
Als u de school graag wilt bezoeken, kunt u een afspraak maken met de directie. Wij zullen u een persoonlijke rondleiding door de school geven.
Als u vragen of opmerkingen over onze schoolgids heeft, dan horen wij dit graag van u.
Veel leesplezier, namens het team van de Piramide Alex Saalmink