Groep 5B juf Esther en juf Bea

 
Dit is huiswerk voor vrijdag 4 februari 
 
Hallo kinderen van groep 5b,
 
Jullie hebben voor vandaag huiswerk.
Dit gaan jullie doen.
 
Rekenen
Les 1
Doel: Ik maak de sommen op de lege getallenlijn.
Som 4: aanvullen tot het tiental. Hoeveel moet je erbij doen om bij het tiental te komen? 
Som 5 en 6: maak de erbij en eraf sommen met de lege getallenlijn. Gebruik de getallenlijn die bij de sommen staat. Reken eerst naar het tiental, doe dan de rest. B.v. 33-6=, eerst 33-3=30, dan 30-3=27.
 
Sommen aanvullen tot 100
Doel: Ik vul de sommen aan tot 100. 
Kijk naar de sommen. Hoeveel moet je erbij doen om 100 te krijgen? Schrijf dit op.
 
Sommen tekening
Doel: Ik maak de sommentekening. 
Verbindt de cijfers en maak de sommentekening. Je kunt de tekening nog mooi inkleuren.  
 
Lezen
Woordrijtjes
Doel: Ik lees de woordrijtjes voor. 
Je leest eerst zelf de woordjes.
Je leest de woordjes 3x hardop.
Je leest de woordjes voor aan iemand voor. 
 
Verhalen lezen 
Doel: Ik lees 2 verhalen voor. 
Je leest het verhaal 3x hardop
Je leest het verhaal voor aan iemand voor.
 
Spelling
Doel: Ik kan 10 samengestelde woorden schrijven.
Je leest het woord hardop.
Je dekt het woord af.
Je schrijft het woord op.
Je kijkt het woord na. 
 
Taal
Doel: Ik weet de betekenis van de woorden
Lees de opdrachten op het werkblad. 
Opdracht 1: Kijk naar de plaatjes. De woordjes die bij plaatje 1 horen kleur je geel. De woorden die bij plaatje 2 horen kleur je blauw.
Opdracht 2: Lees de zinnen en verbindt ze met de juiste betekenis. 
Opdracht 3: Lees de zinnen, schrijf het woord op dat in de zin past. 
Opdracht 4: Maak de puzzel door de woorden in te vullen. 
 
Schrijven 
Doel: Ik ga de lusletter d en g netjes schrijven.
Maak het schrijfblad. Trek eerst de woorden over en schrijf ze daarna na. 
 
Heel veel succes,
 
Juf Esther en juf Bea
 
 
Groetjes Bea.