Groep 78 meester Marcel

Beste ouders/verzorgers en kinderen van groep 7/8. 

Woensdag en donderdag hebben jullie les van meester Alex. Woensdag krijgen jullie van meester Jochem het normale huiswerkpakket wat je dan vrijdag thuis kan maken. 

Hieronder heb ik een overzicht gemaakt van het huiswerk wat je thuis maakt. 

Dinsdag 8 februari:

Rekenen: twee werkbladen Redactiesommen.

Stap 1: Lees de verhaaltjes rustig en goed. Als je een woord niet goed snapt vraag je dit aan je vader en moeder.

Stap 2: Gebruik bij ALLE sommen een kladpapiertje

Stap 3: Controleer zelf je antwoord

Stap 4: Laat je ouders, broer, zus het antwoord controleren

Stap 5: Verbeter jezelf als je een foutje hebt gemaakt


Begrijpend Lezen: James Webb en Rembrandt van Rijn. 
Het is belangrijk dat je de tekst rustig en meerdere keren leest. Om het voor jezelf leuk te maken mag je woorden onderstrepen, zoals we in de klas ook doen. 
Daarna beantwoord je de vragen en kijk je goed terug in de tekst. 

Spelling categorie 50 les 4. In deze leer je woorden waarin je /sj/ hoort, maar ch schrijft. Vraag je ouders om 5 woorden te noemen voor je dictweetje. 

Taal: werkblad woord en zinsbouw over voegwoorden, hoofdzinnen en bijzinnen. Kijk goed naar de uitleg. 
Lezen: Het is altijd goed om zelf lekker te lezen of je ouders voor te lezen. Dit kan goed met de teksten van Nieuwsbegrip die in je huiswerk zitten. Ook de teksten voor Begrijpend Lezen zijn zeer geschikt om lekker (voor) te lezen. Je kan aan je ouders vragen of ze de tijd willen bijhouden hoe snel je de tekst leest, misschien verbeter je jezelf! 

Extra opdracht: Bij Geschiedenis hebben we het laatst gehad over de Tweede Wereldoorlog. Stuur mij een mail met jouw verhaal over dit onderwerp. Kruip bijvoorbeeld in de huid van Anne Frank en schrijf wat zij allemaal heeft meegemaakt. 
Stuur je verhaal naar marcel.saalmink@floresonderwijs.nl 

Vrijdag 11 februari
Ik hoop dat jullie twee leuke en leerzame schooldagen hebben gehad bij meester Alex!

Begrijpend Lezen: tekst + werkbladen met opdrachten over dinosaurussen en Pokémon. Maak het lezen weer leuk voor jezelf door een woord te onderstrepen. 

Rekenen: twee werkbladen reactiesommen.

Stap 1: Lees de verhaaltjes rustig en goed. Als je een woord niet goed snapt vraag je dit aan je vader en moeder.

Stap 2: Gebruik bij ALLE sommen een kladpapiertje

Stap 3: Controleer zelf je antwoord

Stap 4: Laat je ouders, broer, zus het antwoord controleren

Stap 5: Verbeter jezelf als je een foutje hebt gemaakt.

Lezen: lees de tekst over vliegtuigen voor aan je ouders. 

Fijn weekend alvast allemaal.